Μαθήματα ανά Εξάμηνο

Γ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-3010 Ανάκτηση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Γιάννης
Π-3020 Αρχειονομία ΜΕΥ 6 Γιαννακόπουλος Γιώργος, Ζαμπακόλας Χρήστος
Π-3030 Θεματική οργάνωση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Κουλούρης Αλέξανδρος, Χαλεπλίογλου Άρτεμις
Π-3040 Μουσειολογία ΜΕΥ 6 Αντωνίου Αγγελική
Π-3050 Επιστημονική επικοινωνία ΜΕ 6 Κουής Δημήτρης, Ευθυμίου Φωτεινή