Μαθήματα ανά Εξάμηνο

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-3010 Ανάκτηση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Γιάννης
Π-3020 Αρχειονομία ΜΕΥ 6 Γιαννακόπουλος Γιώργος, Ζαμπακόλας Χρήστος
Π-3030 Θεματική οργάνωση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-3040 Μουσειολογία ΜΕΥ 6 Αντωνίου Αγγελική
Π-3050 Επιστημονική επικοινωνία ΜΕ 6 Κουής Δημήτρης, Ευθυμίου Φωτεινή

Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-8010 Πληροφοριακή παιδεία ΜΕΥ 6 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-8020 Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών ΜΕΥ 6 Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-8030 Ιατρική πληροφόρηση ΜΕ 5 Ακαδημαϊκός Συνεργάτης ΕΣΠΑ
Π-8040 Ψηφιακά Μουσεία ΜΕ 5 Αντωνίου Αγγελική
Π-8060 Πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα ΜΓΥ 4 Ακαδημαϊκός Συνεργάτης ΕΣΠΑ
Π-8070 Οπτικοακουστικά Αρχεία ΜΕΥ 4 Ζαμπακόλας Χρήστος
Π-8080 Ελληνική Παλαιογραφία ΜΕΥ 4 Ζαμπακόλας Χρήστος
Π-8090 Γεωγραφική Πληροφόρηση ΜΕΥ 4 Ακαδημαϊκός Συνεργάτης ΕΣΠΑ
Σεμιναριακό
Π-8050 Εισαγωγή στον Ακαδημαϊκό Λόγο ΜΓΥ 4 Μιχαηλίδης Τάσος
Πρακτική άσκηση
ΠΡΑΚΤ Πρακτική άσκηση ΜΕΥ 250 10 Στογιαννίδης Γιάννης
Πτυχιακή εργασία
ΠΤΥΧ Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα) ΜΕΥ 360 12