Μαθήματα ανά Εξάμηνο

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-3010 Ανάκτηση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-3020 Αρχειονομία ΜΕΥ 7 Γιαννακόπουλος Γεώργιος
Π-3030 Θεματική οργάνωση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-3040 Μουσειολογία ΜΕΥ 6  
Π-3050 Επιστημονική επικοινωνία ΜΕ 6 Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή

Ζ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-7010 Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-7020 Διαχείριση ενεργών αρχείων ΜΕ 3Θ+2Ε 7  
Π-7030 Διαχείριση έργων ΜΕΥ 5 Βραϊμάκη Ευτυχία
Π-7040 Πρότυπα μουσειακής περιγραφής ΜΕ 4 Καπιδάκης Σαράντος
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-7050 Ιστορία του πολιτισμού ΜΕ 4  
Π-7060 Αρχεία επιχειρήσεων ΜΕ 4 Στογιαννίδης Γιάννης
Π-7070 Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή ΜΕ 4 Αντωνίου Αγγελική

Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-8010 Πληροφοριακή παιδεία ΜΕΥ 6 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-8020 Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών ΜΕΥ 6 Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-8030 Ιατρική πληροφόρηση ΜΕ 5  
Π-8040 Ψηφιακά Μουσεία ΜΕ 5 Αντωνίου Αγγελική
Σεμιναριακό
Π-8050 Εισαγωγή στον Ακαδημαϊκό Λόγο ΜΓΥ 4 Μιχαηλίδης Τάσος
Πρακτική άσκηση
ΠΡΑΚΤ Πρακτική άσκηση ΜΕΥ 250 10 Βραϊμάκη Ευτυχία, Κυπριανός Κωνσταντίνος, Στογιαννίδης Γιάννης
Πτυχιακή εργασία
ΠΤΥΧ Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα) ΜΕΥ 360 12