Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-2010 Διοίκηση μονάδων πληροφόρησης ΜΓΥ 6 Βραϊμάκη Ευτυχία
Π-2020 Δίκτυα υπολογιστών ΜΓΥ 3Θ+2Ε 7 Κουής Δημήτριος
Π-2030 Πολιτική και υπηρεσίες πληροφόρησης ΜΕΥ 5 5 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-2040 Ιστορία βιβλίου και βιβλιοθηκών ΜΓΥ 5  
Π-2050 Προτυποποίηση βιβλιογραφικών εγγραφών ΜΕ 3Θ+2Ε 7 Κυπριανός Κωνσταντίνος

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-3010 Ανάκτηση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-3020 Αρχειονομία ΜΕΥ 7 Γιαννακόπουλος Γεώργιος
Π-3030 Θεματική οργάνωση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-3040 Μουσειολογία ΜΕΥ 6  
Π-3050 Επιστημονική επικοινωνία ΜΕ 6 Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή

Ε΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-5010 Διοικητικοί θεσμοί και παραγωγή αρχείων ΜΓΥ 5 Στογιαννίδης Γιάννης
Π-5020 Γνωσιακή επιστήμη ΜΕΥ 3Θ+2Ε 6 Δενδρινός Μάρκος
Π-5030 Μεταδεδομένα ΜΕ 3Θ+2Ε 6 Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Π-5040 Ηλεκτρονική εκδοτική ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Ζερβός Σπύρος
Π-5050 Μάρκετινγκ και επικοινωνία ΜΓΥ 4 Βραϊμάκη Ευτυχία
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-5060 Ψυχολογία της ανάγνωσης ΜΓΥ 4 Αντωνίου Αγγελική
Π-5070 Ιστορία γραφής και τεχνολογίας των πληροφοριών ΜΕΥ 4 Ζερβός Σπύρος
Π-5080 Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία ΜΓΥ 4  

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-6010 Νεότερη ελληνική ιστορία ΜΕΥ 5  
Π-6020 Συστήματα θεματικής πρόσβασης ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Π-6030 Συντήρηση και διατήρηση υλικού ΜΓΥ 6 Ζερβός Σπύρος
Π-6040 Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης ΜΕΥ 2Θ+2Ε 5 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-6050 Πρότυπα αρχειακής περιγραφής ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Στογιαννίδης Γιάννης
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-6060 Λογοτεχνία ΜΓΥ 4  
Π-6070 Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών ΜΓΥ 4 Δενδρινός Μάρκος
Π-6080 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων ΜΕΥ 4 Καπιδάκης Σαράντος

Ζ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-7010 Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-7020 Διαχείριση ενεργών αρχείων ΜΕ 3Θ+2Ε 7  
Π-7030 Διαχείριση έργων ΜΕΥ 5 Βραϊμάκη Ευτυχία
Π-7040 Πρότυπα μουσειακής περιγραφής ΜΕ 4 Καπιδάκης Σαράντος
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-7050 Ιστορία του πολιτισμού ΜΕ 4  
Π-7060 Αρχεία επιχειρήσεων ΜΕ 4 Στογιαννίδης Γιάννης
Π-7070 Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή ΜΕ 4 Αντωνίου Αγγελική

Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-8010 Πληροφοριακή παιδεία ΜΕΥ 6 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-8020 Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών ΜΕΥ 6 Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-8030 Ιατρική πληροφόρηση ΜΕ 5  
Π-8040 Ψηφιακά Μουσεία ΜΕ 5 Αντωνίου Αγγελική
Σεμιναριακό
Π-8050 Εισαγωγή στον Ακαδημαϊκό Λόγο ΜΓΥ 4  
Πρακτική άσκηση
3-4 Πρακτική άσκηση ΜΕΥ 250 10 Κουλούρης Αλέξανδρος
Πτυχιακή εργασία
ΠΤΧ Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα) ΜΕΥ 360 12