Προπτυχιακά μαθήματα

Β Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Διοίκηση μονάδων πληροφόρησης ΜΓΥ 6 Ευτυχία Βραϊμάκη
2 Δίκτυα υπολογιστών ΜΓΥ 3Θ+2Ε 7 Δημήτριος Κουής
3 Πολιτική και υπηρεσίες πληροφόρησης ΜΕΥ 5 Αλέξανδρος Κουλούρης
4 Ιστορία βιβλίου και βιβλιοθηκών ΜΓΥ 5  
5 Προτυποποίηση βιβλιογραφικών εγγραφών ΜΕ 3Θ+2Ε 7 Κωνσταντίνος Κυπριανός

Γ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Ανάκτηση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Ιωάννης Τριανταφύλλου, Ιωάννης Δρίβας
2 Αρχειονομία ΜΕΥ 7 Γεώργιος Γιαννακόπουλος
3 Θεματική οργάνωση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Αλέξανδρος Κουλούρης
4 Μουσειολογία ΜΕΥ 6  
5 Επιστημονική επικοινωνία ΜΕ 6 Δημήτριος Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου

Ζ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Ιωάννης Τριανταφύλλου
2 Διαχείριση ενεργών αρχείων ΜΕ 3Θ+2Ε 7  
3 Διαχείριση έργων ΜΕΥ 5 Ευτυχία Βραϊμάκη
4 Πρότυπα μουσειακής περιγραφής ΜΕΥ 4 Σαράντος Καπιδάκης
Β. Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
5a Ιστορία του πολιτισμού ΜΕ 4  
Αρχεία επιχειρήσεων ΜΕ 4  
Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή ΜΕΥ 4 Αγγελική Αντωνίου

Η Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Πληροφοριακή παιδεία ΜΕΥ 6 Αλέξανδρος Κουλούρης
2 Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών ΜΕΥ 6 Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά
Β. Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
3 Ιατρική πληροφόρηση ΜΕ 5  
4 Ψηφιακά Μουσεία ΜΕ 5 Αγγελική Αντωνίου
Γ. Σεμιναριακό
5 Εισαγωγή στον Ακαδημαϊκό Λόγο ΜΓΥ 4  
Πρακτική άσκηση
3-4 Πρακτική άσκηση ΜΕΥ 10 Αλέξανδρος Κουλούρης
Πτυχιακή εργασία
ΠΤΧ Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα) ΜΕΥ 8  
ΠΤΧ Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα) ΜΕΥ 4