Ερευνητικά προγράμματα

Στο Τμήμα υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων:

-Πλαίσιο Researcher and Quality Assurance (2021-24) Πρόγραμμα ARTEST: Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tool. (Διάρκεια: 2021-2024)

-Πλαίσιο ΕΕΑ Grants, (2021-2023) – Active Citizens Fund – Ίδρυμα Μποδοσάκη. Πρόγραμμα: Time to talk (Ώρα να μιλήσεις). (Διάρκεια: 2021-2023)

-Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Πρόγραμμα MELTOPENLAB. Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αντικατάστασης και Συντήρησης τους. Ανάλυσης Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία και Πολυπολιτιστικούς Χώρους / Ανοικτά Εργαστήρια. (Διάρκεια: 05/2020 – 12/2023)

-Πλαίσιο Attica Prefecture (2022-2023). Πρόγραμμα DIGISTORYTELLER, Refugge Athens, 1992. Το πρόγραμμα Ψηφιακός αφηγητής: προσφυγική Αττική θα αποτελεί μία ψηφιακή ξενάγηση, μέσα από φορητές συσκευές, σε γωνιές της Αττικής, με έμφαση σε όσες σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές, αρχής γενομένης από το 1922 (προσφυγικές γειτονιές και σημεία του κέντρου της Αθήνας που σχετίζονται με την έλευση των Μικρασιατών) και φτάνοντας στο 1973-74, με δυνατότητα ενσωμάτωσης και άλλων, πιο πρόσφατων ιστοριών, στο μέλλον.

-Ερευνητικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής “Α.Π.Α.Δ.Α” «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση και Αξιοποίηση του Αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Διάρκεια: 04/2020 – 10/2021)

-Ερευνητικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Εγκαταλείποντας τα κοινωνικά δίκτυα: μελέτη παραγόντων της πρόθεσης διαλειπόμενης και οριστικής διακοπής της χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης»(Διάρκεια: 04/2020 – 10/2021)

-Πλαίσιο “HORIZON2020, Reflective 6-2015”. Τίτλος έργου: “CrossCult. Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history”. 11 εταίροι, Εταίρος : Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ-Α. Διάρκεια 2016-2020. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: € 3.500.000. (Κατατέθηκε: 27/05/2015, εγκρίθηκε: 28/10/2015, βαθμολογήθηκε με 14.5/15 και ήρθε πρώτο ανάμεσα σε 137 προτάσεις που κατατέθηκαν). Ιστοσελίδα έργου.

-Πλαίσιο “Ψηφιακή Σύγκλιση”.  Τίτλος έργου: “Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ-Α». Σκοπός: η δημιουργία ιδρυματικού αποθετηρίου και εκδοτικής πλατφόρμας του ιδρύματος (Προϋπολογισμός: € 958.000). Τα κυριότερα παραδοτέα του έργου ήταν το αποθετήριο “Υπατία” και η εκδοτική πλατφόρμα του Ιδρύματος.

-Πρόγραμμα Erasmus, Leonardo Da Vinci και Life Long Learning του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας. Διάρκεια 2006-σήμερα

-Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» 2010-σήμερα

-Πλαίσιο “Θαλής”. Τίτλος έργου: “Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους”. Συντονίζον ίδρυμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διάρκεια: 2012-2014. Στο έργο συμμετέχουν τρία Ιδρύματα: α) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείo, Τμήμα Χημικών Μηχανικών β) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής γ) ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.