Πρακτική στο Εξωτερικό

erasmus_department of archival library science and information systems

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων πληροφόρησης ακολουθεί πολιτική εξωστρέφειας και στον τομέα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/-τριών του.

Μέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνουμε τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους πτυχιούχους (για 1 έτος μετά τη λήψη του πτυχίου) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού (Ακαδημαϊκές και Εθνικές Βιβλιοθήκες, Αρχειακούς οργανισμούς).

Για αναλυτικές πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το πρόγραμμα Erasmus+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σου προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσεις και να γνωρίσεις μια άλλη χώρα, να εκπαιδευτείς σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας βιβλιοθήκης ή αρχείου και να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου μέσω της απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Προτείνουμε στους φοιτητές ως ελάχιστο διάστημα μετακίνησης τους 3 μήνες.

Η συμμετοχή στο «Erasmus+ Ακαδημαϊκή Κινητικότητα» δεν αποκλείει την κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Επίσης, μπορείς να κάνεις πρακτική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με όποια σειρά επιθυμείς. Μπορείς να δεις τον πίνακα με τους συνεργαζόμενους φορείς για πρακτική άσκηση ΕΔΩ.

Για πληροφορίες σχετικά με τους συνεργαζόμενους φορείς, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γιάννη Στογιαννίδη.

Η διαδικασία της αίτησης και τα δικαιώματα των ασκούμενων περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης/Γραφείο Erasmus+.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες στην εκάστοτε προκήρυξη.