Πρακτική στο Εξωτερικό

erasmus_department of archival library science and information systemsΤο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων πληροφόρησης ακολουθεί πολιτική εξωστρέφειας και στον τομέα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του.

Μέσω του προγράμματος Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και πτυχιούχους να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού (Ακαδημαϊκές και Εθνικές Βιβλιοθήκες, Εθνικά αρχεία). 

Για αναλυτικές πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το πρόγραμμα Erasmus+ placement προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ζήσουν και να γνωρίσουν μία άλλη χώρα, να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας βιβλιοθήκης ή αρχείου και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους μέσω της απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή στο «Erasmus+ Ακαδημαϊκή Κινητικότητα» δεν αποκλείει την κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τους συνεργαζόμενους φορείς για πρακτική άσκηση ΕΔΩ.

Για πληροφορίες σχετικά με τους συνεργαζόμενους φορείς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Στογιαννίδη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης, επικοινωνείτε με την Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Αντωνίου.