Κουής Δημήτρης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dkouis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5216

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://dimitrios-kouis.notion.site/

Ο Δημήτριος Κουής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πτυχίου Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει διατελέσει τεχνικός υπεύθυνος των υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το 2005 ως το 2016. Έχει συμμετάσχει σε πολλά αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα (FP6, FP7, Horizon2020 και ΕΣΠΑ).

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται (α) τα Δίκτυα Βιβλιοθηκών με έμφαση στα διαμοιραζόμενα συστήματα διαχείρισης βιβλιογραφικών δεδομένων και στα συνεργατικά συστήματα για την διαχείριση ψηφιακών συλλογών και (β) η Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου με έμφαση στις ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις, την επιστημονική επικοινωνία (scholarly communication), στα μοντέλα πρόσβασης και διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου, στα ερευνητικά δεδομένα καθώς και στις διαδικασίες μέτρησης και αποτίμησης της ερευνητικής δραστηριότητας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια καθώς και 2 βιβλία. Είναι επίσης τεχνικός υπεύθυνος για τις υπηρεσίες αποθετηρίου και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και των ηλεκτρονικών μαθημάτων του Τμήματος.

CV στα Ελληνικά