Επικοινωνία

Πρόεδρος τμήματος:

Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος

Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος:

Παρασκευή Τόδουλου

Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω

Τηλ.: +30 2105385203 (Εσωτ: 5203)

Fax: +30 2105385254

Υποστήριξη φοιτητών – χρηστών