Δρίβας Ιωάννης

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

idrivas@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5220 | +30 697 4016823

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/idrivas

Διεύθυνση Γραφείου

K6.017 (Πανεπιστημιούπολη 1)

Ώρες Γραφείου

Καθημερινά 8:30-17:30

Ο Ιωάννης Δρίβας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Phil) στην Διαχείριση Συστημάτων Πληροφόρησης από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών & Τεχνολογίας Πληροφοριών του Linnaeus University της Σουηδίας (M.Phil in Information Systems | Department of Computer Science and Information Technology). Επίσης, είναι απόφοιτος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως βιβλιοθηκονόμος στην σύσταση και τον εμπλουτισμό ψηφιακών βιβλιοθηκών, καθώς και στην ανάλυση δεδομένων συμπεριφοράς χρηστών για την βελτιστοποίηση ψηφιακών πληροφοριακών συστημάτων. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενώ τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων χρήσης διαδικτύου (Web Mining & Analytics) καθώς και την Προγνωστική Μοντελοποίηση.

 

Ενδεικτικός Τίτλος Έρευνας επί Διδακτορία:
Στρατηγική Διαχείριση Ψηφιακών Μεθόδων Προώθησης στηριζόμενες σε Πληροφοριακά Συστήματα Αποφάσεων. Εφαρμογή σε Οργανισμούς Πληροφόρησης.

Σύντομη Περίληψη Ερευνητικού Αντικειμένου:
Οι ιστοχώροι και τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν βασικές ψηφιακές μεθόδους προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρουν προς το κοινό οι Οργανισμοί Πληροφόρησης. Η ύπαρξη ιστοχώρων ή και κοινωνικών δικτύων συνδέεται με την παραγωγή μεγάλου όγκου δεδομένων, που σχετίζονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι διαδικτυακοί χρήστες τους. Αυτοί οι τύποι δεδομένων (Web Analytics) μπορούν να αξιοποιηθούν από τους Οργανισμούς Πληροφόρησης με σκοπό την ανάπτυξη του εύρους ορατότητας και της ευχρηστίας των ιστοχώρων και των κοινωνικών δικτύων που διαθέτουν. Μελετώντας τις σχετικές δημοσιεύσεις της επιστημονικής κοινότητας, διαπιστώνεται πως η αξιοποίηση των Web Analytics από τους Οργανισμούς Πληροφόρησης παραμένει περιορισμένη. Στο πρώτο της στάδιο, η παρούσα έρευνα επί διδακτορία στοχεύει στην εκτενή μελέτη των Web Analytics και των επιρροών που μπορούν να ασκήσουν στα επίπεδα ορατότητας και ευχρηστίας των ιστοχώρων και των κοινωνικών δικτύων των Οργανισμών Πληροφόρησης. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται η εξόρυξη, συλλογή και ανάλυση Web Analytics δεδομένων από ιστοχώρους και κοινωνικά δίκτυα Οργανισμών Πληροφόρησης. Στο τρίτο στάδιο, αξιοποιούνται μέθοδοι προγνωστικής μοντελοποίησης και υπολογιστικής προσομοίωσης, οι οποίες αποσκοπούν στην ακριβή πρόβλεψη της ομαλής μετάβασης σε ένα περιβάλλον αναβαθμισμένης ορατότητας και προσβασιμότητας των ιστοχώρων. Η προοπτική αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο στους Οργανισμούς Πληροφόρησης τόσο ως προς την περεταίρω γνωστοποίηση των δράσεων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, όσο και ως προς την αύξηση των φυσικών και διαδικτυακών επισκεπτών, γεγονός που θα  ισχυροποιήσει τη θέση τους στον τομέα της διάχυσης γνώσης και εκπαίδευσης προς τους χρήστες.