Λαζαρίδης Νικόλαος

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

nlazaridis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 538 7236

Διεύθυνση Γραφείου

Κ6.003 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 10:00-11:00 και Τετάρτη 15:00-16:00

Ο Νικόλαος Λαζαρίδης είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Πληροφορικής (ΤΕΙΑ, 2000) και μεταπτυχιακού τίτλου με διάκριση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (UMIST, 2003). Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά/ερευνητικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο διάστημα 2004-2006, ως μεταπτυχιακός φοιτητής (υδ – ερευνητικός βοηθός I/B) σχεδίασε και ανέπτυξε εργαλεία στην περιοχή της «εξόρυξης γνώσης» για τα case studies ευρωπαϊκών έργων.

Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με ρόλο συμβούλου, αναλυτή/προγραμματιστή και διαχειριστή συστημάτων για περισσότερα από 15 χρόνια προσφέροντας υπηρεσίες τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε μεγάλους οργανισμούς. Από τις αρχές του 2007 και ως μέλος του δυναμικού του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου (NoC) του Ιδρύματος, συνέβαλε στον σχεδιασμό και υλοποίηση πολλαπλών πληροφοριακών συστημάτων τόσο σε διοικητικό όσο και εκπαιδευτικό/ερευνητικό επίπεδο. Από τον Οκτώβριο του 2017 εντάσσεται ως ΕΤΕΠ στο δυναμικό του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ενώ από το Μάρτιο του 2018 ως ΕΔΙΠ στο τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.