Ιστορία της τέχνης

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1050

Semester:

Α΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση: των βασικών όρων της ιστορίας της τέχνης και των σταδίων εξέλιξης της τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ειδικότερα παρουσιάζονται και αναλύονται μεγάλες πολιτισμικές ενότητες (Αίγυπτος, Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, Βυζάντιο, Αναγέννηση και εξής). Στο πλαίσιο αυτό ο φοιτητής θα πρέπει να εξοικειωθεί με τα σημαντικότερα έργα της Αρχιτεκτονικής, της Γλυπτικής, της Ζωγραφικής και της Μικροτεχνίας των ιστορικών αυτών περιόδων. Οι φοιτητές γνωρίζουν επίσης τις εξελίξεις της τεχνολογίας στον χώρο της τέχνης και ερευνούν τις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές.
Κατανόηση: των πολλαπλών ορισμών της έννοιας τέχνη, του περιεχομένου της έννοιας κουλτούρα, των πολιτιστικών αγαθών που παράγονται, των διαφορών μεταξύ έργων τέχνης της ίδιας ιστορικής περιόδου καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών και μεθόδων ανάλυσης αντιπροσωπευτικών εικαστικών έργων που συνέβαλαν στην εξέλιξη της ιστορίας της τέχνης.
Ανάλυση: των βασικών χαρακτηριστικών των πιο σημαντικών ρευμάτων τέχνης της κάθε περιόδου μέσα από το έργο καταξιωμένων καλλιτεχνών. Με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών εξετάζονται και αναλύονται επίσης αντιπροσωπευτικά πολιτιστικά αγαθά των περιόδων αυτών όπως ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά, αγγεία, οικοδομήματα κ.ά.
Αξιολόγηση: των πολιτιστικών αγαθών, κινητών και ακίνητων, που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό εξετάζει τους βασικούς όρους της Ιστορίας της Τέχνης και αναλύει την τέχνη μέσα από τα σημαντικότερα έργα της αρχιτεκτονικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της μικροτεχνίας.
Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην τέχνη από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αι. Με εποπτικό υλικό και πολλά παραδείγματα έργων τέχνης, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, αντικείμενα μικροτεχνίας, οικοδομήματα κ.ά., οι φοιτητές προσεγγίζουν τον σημαντικό αυτό τομέα και συγκρίνουν τις διάφορες μορφές τέχνης.
Ειδικότερα το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Παρουσίαση και ανάλυση των Αρχαίων πολιτισμών (Αιγυπτιακή τέχνη, αρχαία ελληνική, ρωμαϊκή).
Ενότητα 2: Επισκόπηση των εξελίξεων στη Βυζαντινή τέχνη από τον 4ο έως τον 14ο αι. με έμφαση στην αρχιτεκτονική (Βασιλικές), στα ψηφιδωτά, στη ζωγραφική (εικόνες) και στα περίφημα έργα μικροτεχνίας.
Ενότητα 3: Αναγέννηση – Μπαρόκ, δίνεται έμφαση στην εικαστική παραγωγή της περιόδου αυτής με αντιπροσωπευτικά έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως Μαζάτσιο, Ντονατέλλο, Μποτιτσέλλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελος, Ραφαήλ κ.ά. από τα πιο σημαντικά κέντρα της Ιταλίας. Αναγεννησιακός Ουμανισμός, διαμόρφωση του κινήματος του Μανιερισμού.
Ενότητα 4: Νεοκλασικισμός- Ρομαντισμός, επισκόπηση και ανάλυση των καλλιτεχνικών ρευμάτων του 18ου και 19ου αι. με αντιπροσωπευτικά ζωγραφικά έργα.
Ενότητα 5: Ρεαλισμός- Ιμπρεσιονισμός, παρουσίαση και ανάλυση αυτών των καλλιτεχνικών ρευμάτων του 19ου αι. μέσα από αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης σημαντικών καλλιτεχνών όπως Κουρμπέ, Μανέ, Μονέ, Ντεγκά, Πισαρό, Ρενουάρ κ.ά.
Ενότητα 6: Μετα- Ιμπρεσιονισμός, παρουσίαση και ανάλυση του καλλιτεχνικού ρεύματος που αναπτύχθηκε στο τέλος του 19ου αι. μέσα από τα έργα των Σεζάν, Τουλούζ Λωτρέκ, Βαν Γκογκ κ.ά.
Ενότητα 7: Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος παρουσιάζεται το καλλιτεχνικό κίνημα του εξπρεσιονισμού που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αι. κυρίως στο χώρο της ζωγραφικής και γίνεται αναφορά στους βασικούς εκπροσώπους του.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • Γραπτή εργασία προαιρετική
 • Τελικές εξετάσεις με ερωτήσεις ανάπτυξης

  Κριτήρια:

 • Γνώση του αντικειμένου
 • Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές ενότητες
 • Βαθμός κριτικής ικανότητας

  Τα θέματα των εργασιών,τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Gombrich, E.H. Το Χρονικό της Τέχνης. Αθήνα:Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης,2008.
 2. Preble, Duane and Sarah. Ιστορία και Μορφές Τέχνης. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ.
 3. Βακαλό, Ε. Ρυθμοί και όροι της ευρωπαϊκής τέχνης. Αθήνα: Κέδρος.
 4. Βιβλιοθήκες τέχνης: ο ρόλος και οι ιδιαιτερότητές τους: Πρακτικά διημερίδας βιβλιοθηκών τέχνης, Αθήνα, 18-19 Ιουνίου 1998. Αθήνα: Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 1998.
 5. Έλληνες ζωγράφοι. Αθήνα: Μέλισσα.
 6. Έλληνες Γλύπτες. Αθήνα: Μέλισσα.
 7. Ιστορία Ελληνικού Έθνους. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
 8. Κουκουλές, Ε. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Αθήνα: Παπαζήση.
 9. Μιχελής, Π. Η αρχιτεκτονική ως τέχνη. Αθήνα: Ιδρυμα Μιχελή, 2008.
 10. Μπόρντμαν, Τζ. Αρχαία ελληνική τέχνη. Αθήνα: Υποδομή.