Θέσεις εργασίας

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί νέους απόφοιτους του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματός μας να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά και αντίγραφα πτυχίων για θέση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Οι Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 14 Οκτωβρίου. 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης.

 

Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας ζητά μέσω του Τμήματός μας νέους πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους ή και κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφόρησης / Βιβλιοθηκονομίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει μέσα στους  τελευταίους 18 μήνες. Επίσης, προϋποθέσεις είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι πάνω από 7,5 και να έχουν πτυχίο αγγλικών.

Η εκπαίδευση / απασχόληση (traineeship) στη Φλωρεντία είναι διάρκειας ενός έτους με πλήρεις απολαβές. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού για τη Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ και κωδικούς ΕΙΕ/ΥΥ-2022/05, ΕΙΕ/ΥΥ-2022/06 και ΕΙΕ/ΥΥ-2022/07 στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» (ΑΔΑ: Ψ1ΘΨ469ΗΕΠ-ΙΧΧ)

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :

Ημερομηνία ανάρτησης: 12.09.2022 // 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 26.09.2022 και ώρα 03:00 μ.μ.

...
Περισσότερα

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2022-23 και τη σχετική έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος:

 

Σημειώνεται ότι:

  • Η σειρά κατάταξης βασίζεται στους αριθμούς πρωτοκόλλου του κάθε υποψηφίου.
  • Ενστάσεις κατατίθενται στη γραμματεία του τμήματος έως και την 16/9/2022

 

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος για τον προσδιορισμό των τεσσάρων κριτηρίων (Κ1 ως και Κ4) για κάθε γνωστικό αντικείμενο (πατήστε εδώ)

Αναλυτικός πίνακας κριτηρίων Κ1 – Κ4 ανά γνωστικό αντικείμενο (πατήστε εδώ)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Βελτίωση πρόσβασης σε Υπηρεσίες του ΟΠΑ για ΑΜΕΑ – Β’ Κύκλος Υλοποίησης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282304, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ξυλωμένο, ...

Περισσότερα

Εκ μέρους του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ,


Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».  

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 110 και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 25η Ιουλίου 2022, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου (σύμβαση εργασίας) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) στα πλαίσια υλοποίησης έργου του ΕΣΠΑ.

Το βασικό αντικείμενο είναι η συμμετοχή στις εργασίες παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ).

Διάρκεια: από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου (31/08/2023)  με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του. ...

Περισσότερα

Εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου Πέτρος Παραράς


Από το δικηγορικό γραφείο του καθηγητού κ. Πέτρου Παραρά ζητείται πτυχιούχος του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για την αρχειοθέτηση  και την διαρκή εξυπηρέτηση της λειτουργίας της πλούσιας βιβλιοθήκης μας.                          

Dr. Πέτρος Παραράς 

Καθ. Συνταγματικού Δικαίου – Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Σ.Τ.Ε.                                                                                                                                              

Πατησίων 46, 10682 Αθήνα 

Τηλ: 210 8234304 | Κιν:6945490637 | e-mail: libertas@otenet.gr

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, μίας (1) θέσης ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με αντικείμενο τη Διαχείριση οικονομικού ιστορικού αρχειακού υλικού, για τις ανάγκες υπηρεσιακής μονάδας του Κεντρικού Καταστήματός της, που εδρεύει στην Αττική.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 (ώρα Ελλάδος 10:00) έως και την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=9e477f7d-d4e2-4cda-80a1-405a4a6d9d97 ...

Περισσότερα