Θέσεις εργασίας

Το 46ο Γυμνάσιο Αθηνών ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με μια ομάδα φοιτητών μας για την οργάνωση της βιβλιοθήκης του (καταγραφή των τεκμηρίων στο βιβλίο εισαγωγής, καταχώρηση των τεκμηρίων στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα, θεματική περιγραφή και ταξινόμηση). Ο αριθμός των τεκμηρίων που έχει η βιβλιοθήκη είναι περίπου 2.000 με 3.000. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρώσει οι φοιτητές τα μαθήματα: Εισαγωγή στην Περιγραφή Τεκμηρίων, Προτυποποίηση Βιβλιογραφικών Εγγραφών και Θεματική Οργάνωση Πληροφοριών.

Μετά το πέρας της οργάνωσης της βιβλιοθήκης, ...

Περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας ζητά μέσω του Τμήματός μας νέους πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους ή και κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφόρησης / Βιβλιοθηκονομίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει μέσα στους  τελευταίους 18 μήνες. Επίσης, προϋποθέσεις είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι πάνω από 7,5 και να έχουν πτυχίο αγγλικών. Θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και proficiency ή αντίστοιχο τίτλο. ...

Περισσότερα

Εκ μέρους του ΚεΔιαΚ


Το ΚεΔιαΚ, Κέντρο Διατήρησης Κληρονομιάς Οικογένειας Ραψωματιώτη, αναζητά Μουσειολόγο/Αρχειονόμο/Βιβλιοθηκονόμο για την καταγραφή πλούσιου αρχειακού υλικού, την ταξινόμηση πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων, την κατασκευή βάσης δεδομένων του αρχειακού υλικού, καθώς και την αρχειοθέτηση του, με σκοπό την ψηφιακή διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Κέντρου.

Στόχος της εταιρείας είναι η συλλογή, προστασία, διάσωση και διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τεκμηρίων μέσα από την καταγραφή, ...

Περισσότερα

Job Title: Digitization Administrator (three-month project)

PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in more than 200 countries and territories around the world. PepsiCo generated more than $67 billion in net revenue in 2019, driven by a complementary food and beverage portfolio that includes Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker and Tropicana. PepsiCo’s product portfolio includes a wide range of enjoyable foods and beverages, ...

Περισσότερα

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της φύλαξης και διαχείρισης πληροφορίας και δεδομένων, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της υπαλλήλους ψηφιοποίησης, για πλήρη απασχόληση, ορισμένου χρόνου.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : DE_DP/08.21

Σχετικά με την εταιρία:

Από το 2006, η Αρχειοθήκη παρέχει μία πλατφόρμα υπηρεσιών που βοηθάει εταιρικούς πελάτες να διαχειριστούν την φυσική και ηλεκτρονική τους πληροφορία, ...

Περισσότερα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νέοι επιστήμονες βιβλιοθηκονομίας (απόφοιτοι) προς απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στη Βιβλιοθήκη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να υποβάλλουν στην ηλ/κή διεύθυνση hr@epant.gr, σχετική αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα), η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Με την υπ. αριθμ. 28-06-07-2021 (θέμα 10.2) απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στη με αρ. πρωτ.: 19981/01-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (MIS 5127049), ...

Περισσότερα

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ) προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για τη θέση Καταλογογράφου-Βιβλιοθηκονόμου στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα. Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ), με έτος ίδρυσης το 1881, είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα με διεθνή εμβέλεια, αφιερωμένο στη μελέτη όλων των πτυχών του ελληνικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η ΑΣΚΣΑ λειτουργεί δύο μεγάλες ερευνητικές βιβλιοθήκες (τη Blegen και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη), υποστηρίζει αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές και έχει ένα ενεργό πρόγραμμα δημοσιεύσεων. ...

Περισσότερα

Η Iron Mountain Hellas επιθυμεί να προσλάβει άμεσα υπάλληλους για έργο ψηφιοποίησης. Η συνεργασία αφορά μεγάλο project ψηφιοποίησης – διάρκειας 6 μηνών – και το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει:

  • Προετοιμασία των εγγράφων για τη διαδικασία σάρωσης
  • Σάρωση εγγράφων σε σαρωτές υψηλής ανάλυσης
  • Ψηφιακή τεκμηρίωση των σαρωμένων εγγράφων
  • Ποιοτικός έλεγχος των ψηφιακών εγγράφων
  • Διαχείριση φυσικού αρχείου


Το έργο θα εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις της Iron Mountain στον Αυλώνα και στον Ασπρόπυργο.
...

Περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας ζητά μέσω του Τμήματός μας νέους πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους ή και κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφόρησης / Βιβλιοθηκονομίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει μέσα στους  τελευταίους 18 μήνες. Επίσης, προϋποθέσεις είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι πάνω από 7,5 και να έχουν πτυχίο αγγλικών. Θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν την υψηλότερρη βαθμολογία και proficiency ή αντίστοιχο τίτλο. ...

Περισσότερα