Εξερχόμενοι Φοιτητές Erasmus

erasmus_department of archival library science and information systemsΤο 2019 το πρόγραμμα Erasmus+ συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας. Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης εξακολουθεί να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους του με ομότιμα πανεπιστημιακά τμήματα. Κάθε χρόνο προστίθενται νέα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και έτσι αυξάνεται ο αριθμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων φοιτητών/-τριών.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών ομότιμων ιδρυμάτων σε άλλα κράτη για χρονικά διαστήματα τριμήνου, εξαμήνου και ολόκληρου ακαδημαϊκού έτους. Τα προγράμματα κινητικότητας διατρέχουν όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

Πέρα από την ακαδημαϊκή κινητικότητα, οι φοιτητές/-τριες όλων των κύκλων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους σε βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία και εταιρείες άλλων χωρών μέσω της αντίστοιχης δράσης του προγράμματος Erasmus+. Το διάστημα πρακτικής άσκησης μπορεί να εκτείνεται από 2 έως 12 μήνες και αφορά προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και νέους πτυχιούχους (που αποφοίτησαν πρόσφατα). 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας και τη μηνιαία επιχορήγηση, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Γραφείου Erasmus.

Διευκρίνιση: η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/-τριών δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+, την Δρ. Αγγελική Αντωνίου.

Το Τμήμα στηρίζει και ενθαρρύνει τις μετακινήσεις φοιτητών/-τριών, καθώς είναι γνωστό ότι η συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις ενέχει πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Εμπλουτισμός των γνώσεων τους στο επιστημονικό πεδίο, βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους, προαγωγή της γλωσσομάθειας, εξοικείωση με άλλες κουλτούρες, διεύρυνση των πολιτισμικών και κοινωνικών αντιλήψεων και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα, που αποκτούν οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης σπουδών σε άλλες χώρες-κράτη μέλη.

Ακολουθεί πίνακας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με τα οποία το τμήμα μας έχει συνάψει συμφωνίες κινητικότητας, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος και τα προτεινόμενα διαστήματα παραμονής.

 

  ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ E-MAIL ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 BOSNIA AND HERZEGOVINA UNIVERSITY OF SARAJEVO mirsada.hosic@ff.unsa.ba 2 ( X 6 months)
2 CROATIA UNIVERSITY OF OSIJEK-HR OSIJEK 01 erasmus@unios.hr 2 ( X 5 months
3 CZECH REPUBLIC CHARLES UNIVERSITY-CZ PRAGUE 07 erasmus@ruk.cuni.cz 2 ( X 5 months)
4 ESTONIA TALLINN UNIVERSITY – EE TALLINN05 Erasmus@tlu.ee 2 ( X 6 months)
5 FRANCE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES sri@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 4 ( X 10 months)
6 ITALY UNIVERSITA CA’FOSCARI VENEZIA erasmus@unive.it 2 ( X 6 months)
7 ITALY UNIVERSITA DI PARMA relint@unipr.it | gioia.angeletti@unipr.it 3 ( X 6 months)
8 MALTA UNIVERSITY OF MALTA erasmus@um.edu.mt 2 ( X 6 months)
9 NORWAY OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES – N OSLO60 Bjorg.Halvorsen@hioa.no 4 ( X 6 months)
10 POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY – PL KRAKOW01 erasmus@adm.uj.edu.pl 2 ( X 6 months)
11 POLAND NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY/TORUN magwis@umk.pl
incoming@erasmus.umk.pl
2 ( X 6 months)
12 POLAND PL WROCLAW 01 barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl 2 ( X 5 months)
13 PORTUGAL UNIVERSIDADE DE COIMBRA dri@uc.pt | liliana.gomes@fl.uc.pt 3 ( X 6 months)
14 ROMANIA WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA – RO TIMISOA01 oana.ivan@e-uvt.ro 2 ( X 6 months)
15 SPAIN UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – E MADRID03 eburgos@ucm.es 4 ( X 6 months)
16 SPAIN UNIVERSITY OF GRANADA – E GRANADA01 vrinternacional@ugr.es 4 ( X 6 months)
17 SPAIN UNIVERSITAT DE BARCELONA-E BARCELO 01 sergio.villanueva@ub.edu 2 ( X 6 months)
18 SLOVAKIA COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA-SK BRATISL 02 erasmusplus@rec.uniba.sk 4 ( X 6 months)
19 SWEDEN UNIVERSITY OF BORAS – S BORAS01 karl-fredrik.ahlmark@hb.se 4 ( X 6 months)
20 SWEDEN LINNAEUS UNIVERSITY – S VAXJO 03 elena.vinci-hytter@lnu.se 4 ( X 6 months)
21 SWITZERLAND HAUTE ECOLE DE GESTION DE GENEVE-HEG GENEVE aude.taylor@hesge.ch 4 ( X 5 months)