Εξερχόμενοι Φοιτητές Erasmus

erasmus_department of archival library science and information systemsΤο 2019 το πρόγραμμα Erasmus+ συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας. Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης εξακολουθεί να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους του με ομότιμα πανεπιστημιακά τμήματα. Κάθε χρόνο προστίθενται νέα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και έτσι αυξάνεται ο αριθμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων φοιτητών/-τριών. 

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών ομότιμων ιδρυμάτων σε άλλα κράτη για χρονικά διαστήματα τριμήνου, εξαμήνου και ολόκληρου ακαδημαϊκού έτους. Τα προγράμματα κινητικότητας διατρέχουν όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). 

 

Πέρα από την ακαδημαϊκή κινητικότητα, οι φοιτητές/-τριες όλων των κύκλων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους σε βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία και εταιρείες άλλων χωρών μέσω της αντίστοιχης δράσης του προγράμματος Erasmus+. Το διάστημα πρακτικής άσκησης μπορεί να εκτείνεται από 2 έως 12 μήνες και αφορά προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και νέους πτυχιούχους (που αποφοίτησαν πρόσφατα). 

 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας και τη μηνιαία επιχορήγηση, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Γραφείου Erasmus (https://erasmus.uniwa.gr/programma-erasmus-spoydes/).  

Διευκρίνιση: η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/-τριών δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+, την Δρ. Αγγελική Αντωνίου στο angelant@uniwa.gr

Το Τμήμα στηρίζει και ενθαρρύνει τις μετακινήσεις φοιτητών/-τριών, καθώς είναι γνωστό ότι η συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις ενέχει πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Εμπλουτισμός των γνώσεων τους στο επιστημονικό πεδίο, βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους, προαγωγή της γλωσσομάθειας, εξοικείωση με άλλες κουλτούρες, διεύρυνση των πολιτισμικών και κοινωνικών αντιλήψεων και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα, που αποκτούν οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης σπουδών σε άλλες χώρες-κράτη μέλη.

 

Ακολουθεί πίνακας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με τα οποία το τμήμα μας έχει συνάψει συμφωνίες κινητικότητας, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος και τα προτεινόμενα διαστήματα παραμονής.

 

 

ΚΡΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

E-MAIL

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

BULGARIA

VARNA UNIVERSITY OF ECONOMICSBG VARNA 04

int_relations@ue-varna.bg

1 * 6 months

2

CROATIA

UNIVERSITY OF OSIJEKHR OSIJEK 01

erasmus@unios.hr

2 * 5 months

3

ESTONIA

TALLINN UNIVERSITY – EE TALLINN05

Erasmus@tlu.ee

2 (*6 months)

4

NORWAY

OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES – N OSLO60

Bjorg.Halvorsen@hioa.no

4 (*6 months)

5

POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY – PL KRAKOW01

erasmus@adm.uj.edu.pl

2 (*6 months)

6

POLAND

UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE – PL KATOWIC02

erasmus@ue.katowice.pl

2 (*6 months)

7

PORTUGAL

UNIVERSITY OF BEIRA INTERIOR – P COVILHA01

erasmus.mabilidade@ubi.pt

4 (*6 months)

8

PORTUGAL

INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO – P PORTO 05

gri@eseig.ipp.pt

2 (*5 months)

9

ROMANIA

WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA – RO TIMISOA01

oana.ivan@e-uvt.ro

2 (*6 months)

10

SPAIN 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – E MADRID03

eburgos@ucm.es

4 (*6 months)

11

SPAIN

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA UPV – E VALENCI02

int_inf@upvnet.upv.es

12

SPAIN

UNIVERSITY OF GRANADA – E GRANADA01

vrinternacional@ugr.es

4 (*6 months)

13

SPAIN

UNIVERSITAT DE BARCELONAE BARCELO 01

sergio.villanueva@ub.edu

2 * 6 months

14

SLOVAKIA

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVASK BRATISL 02

erasmusplus@rec.uniba.sk

4 * 6 months

15

SWEDEN

UNIVERSITY OF BORAS – S BORAS01

karl-fredrik.ahlmark@hb.se

4 (*6 months)

16

SWEDEN

LINNAEUS UNIVERSITY – S VAXJO 03

elena.vinci-hytter@lnu.se

4 (* 6 months)

17

CZECH REPUBLIC

CHARLES UNIVERSITY-CZ PRAGUE 07

erasmus@ruk.cuni.cz

2 (*5 months)

18

SWITZERLAND

HAUTE ECOLE DE GESTION DE GENEVE-HEG GENEVE

aude.taylor@hesge.ch

4 (*5 months) 

19

ITALY

UNIVERSITA CA’FOSCARI VENEZIA
erasmus@unive.it

2 (*6 months)