Πρακτική Άσκηση

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023 υπάρχουν δεκαπέντε (15) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης την 01/02/2023.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μέσω e-class αυστηρά έως τις 09/12/2022 και ώρα 23:59 π.μ. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

τη Δευτέρα 14/11 στις 11:00 στην αίθουσα Κ7.002 (Erasmus+) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+.

Παροτρύνουμε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη συνάντηση.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο διά ζώσης στην αίθουσα.   

 

 

 

Αγαπητοί φοιτητές,

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά.

Σας προωθούμε την  Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 και παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση και ανάρτηση αυτής στη σελίδα των Τμημάτων σας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2023  έως  31/08/2023 ...

Περισσότερα

Λόγω συρρίκνωσης των διαθέσιμων θέσεων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών, το Τμήμα ήρθε σε συμφωνία με ορισμένους φορείς, οι οποίοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν την πρακτική άσκησή τους για το διάστημα των πέντε μηνών

Όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση με ημερομηνία έναρξης την 1η  Νοεμβρίου 2022, παρακαλούμε να υποβάλλουν αιτήσεις στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του e-class.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης θα επιλέξει όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία. ...

Περισσότερα

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2022-2023 υπάρχουν σαράντα πέντε (45) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01/09/2022 ή/και 15/09/2022.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αυστηρά έως τις 23/05/2022 και ώρα 18:00 τα κάτωθι:
1. ...

Περισσότερα

Καλούμε  σε συνάντηση τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την τρίμηνη πρακτική τους άσκηση τον Σεπτέμβριο αυτή την Πέμπτη 12 Μαΐου στις 11 π.μ. στην αίθουσα Κ7.002 (Erasmus).

Διευκρίνιση: Δεν θα υπάρξει άλλη πρόσκληση για το χειμερινό εξάμηνο.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης 

Γιάννης Στογιαννίδης 

Σύμφωνα με τη νέα πρόσκληση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων οι φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία για μετακίνηση (Πρακτική Άσκηση) σε φορείς άλλων κρατών της Ε.Ε. 

Σημαντικές Πληροφορίες:

👉 Η πρακτική άσκηση σας μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία από 01/09/2022-28/02/2023. Η διάρκεια της ορίζεται από 2 έως 6 μήνες.

👉 Δείτε στην πρόσκληση αναλυτικά τα έγγραφα που θα πρέπει να περιέχει ο φάκελος σας.

👉 Η αίτηση σας μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 20 Μαΐου. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

αυτή την Πέμπτη 17.03.2022 στις 11 π.μ. σας περιμένουμε στην αίθουσα Κ7.002 διά ζώσης για να ενημερώσουμε όσους θα κάνουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση το καλοκαίρι του 2022. Στη συνάντηση θα συζητήσουμε για τους φορείς, τη διαδικασία της αίτησης και τα έντυπα, που πρέπει να υποβάλλετε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Γιάννης Στογιαννίδης