Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί φοιτητές,

σας ενημερώνω ότι την Παρασκευή 26 Μαΐου στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα Κ7.002 για την πρακτική άσκηση.

Η ενημέρωση αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πεντάμηνη πρακτική άσκηση με ημερομηνία έναρξης 01/09 ή 01/10 και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας.  

Μέχρι τότε παρακαλώ να δείτε το Μητρώο Φορέων με τις διαθέσιμες θέσεις σε φορείς, ώστε να έχετε καταλήξει σε 3-4 φορείς.  ...

Περισσότερα

Αυτή τη Δευτέρα 24/4 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα Κ7.002 για το πρόγραμμα Erasmus+. Η συνάντηση αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για Σπουδές (Κλασική Κινητικότητα) το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Στην ίδια συνάντηση θα ακολουθήσει ενημέρωση για την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2023-2024 που θα απευθύνεται στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.

Μπορείτε να κάνετε μια προεργασία με τις πληροφορίες που σας δίνει το Τμήμα Διεθνών Ανταλλαγών και να συγκεντρώσετε τις απορίες σας.  ...

Περισσότερα

Όσοι φοιτητές του προγράμματος ΤΕΙ (6μηνη) και ΑΕΙ (5μηνη) ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε αρχεία και βιβλιοθήκες για να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, μπορούν να συναντήσουν τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Καθηγητή Γιάννη Στογιαννίδη στις ώρες Γραφείου του το συντομότερο δυνατό. 

Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις με ημερομηνία έναρξης 01/04/2023. 

Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας για την πρακτική άσκηση. ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 28-11-2022 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 19668134
2. 18668018
3. 19668074
4. 19668077
5. 19668083
6. 18668030
7. 59915010
8. 19668117
9. 19668011
10. 19668048
11. 19668087
12. 18668083
13. 19668067
14. 59917016
15. ...

Περισσότερα

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023 υπάρχουν δεκαπέντε (15) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης την 01/02/2023.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μέσω e-class αυστηρά έως τις 09/12/2022 και ώρα 23:59 π.μ. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

τη Δευτέρα 14/11 στις 11:00 στην αίθουσα Κ7.002 (Erasmus+) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+.

Παροτρύνουμε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη συνάντηση.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο διά ζώσης στην αίθουσα.   

 

 

 

Αγαπητοί φοιτητές,

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά.

Σας προωθούμε την  Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 και παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση και ανάρτηση αυτής στη σελίδα των Τμημάτων σας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2023  έως  31/08/2023 ...

Περισσότερα

Λόγω συρρίκνωσης των διαθέσιμων θέσεων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών, το Τμήμα ήρθε σε συμφωνία με ορισμένους φορείς, οι οποίοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν την πρακτική άσκησή τους για το διάστημα των πέντε μηνών

Όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση με ημερομηνία έναρξης την 1η  Νοεμβρίου 2022, παρακαλούμε να υποβάλλουν αιτήσεις στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του e-class.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης θα επιλέξει όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία. ...

Περισσότερα

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2022-2023 υπάρχουν σαράντα πέντε (45) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01/09/2022 ή/και 15/09/2022.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αυστηρά έως τις 23/05/2022 και ώρα 18:00 τα κάτωθι:
1. ...

Περισσότερα

Καλούμε  σε συνάντηση τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την τρίμηνη πρακτική τους άσκηση τον Σεπτέμβριο αυτή την Πέμπτη 12 Μαΐου στις 11 π.μ. στην αίθουσα Κ7.002 (Erasmus).

Διευκρίνιση: Δεν θα υπάρξει άλλη πρόσκληση για το χειμερινό εξάμηνο.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης 

Γιάννης Στογιαννίδης