Βραϊμάκη Ευτυχία

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

evraim@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5257

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://uniwacris.uniwa.gr/cris/rp/rp00040

Διεύθυνση Γραφείου

Κ6.018 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 13:00 - 15:00 και Πέμπτη 11:00 - 13:00

Η Ευτυχία Βραϊμάκη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι πτυχιούχος βιβλιοθηκονόμος και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Χρηματοοικονομικά & Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα από το University of Greenwich, London της Μεγάλης Βρετανίας. Το 2010 της απονεμήθηκε Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Διαχείριση Γνώσης & Οργανωσιακή Συμπεριφορά) από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, εθνικά και της Ε.Ε.. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές σε διάφορους τομείς της Διοίκησης και της Επιστήμης της Πληροφόρησης, όπως διαχείριση γνώσης, οργανωσιακή συμπεριφορά, αξιολόγηση παροχής υπηρεσιών σε δημοσίους οργανισμούς, συμπεριφορά χρηστών βιβλιοθηκών, αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, θέματα τα οποία και αποτελούν τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Από το 2016 έως το 2020 υπηρέτησε ως διοικητικός υπάλληλος στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ από το 2018 είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 «Πληροφόρηση – Τεκμηρίωση».

Βιογραφικό Σημείωμα