Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

lalex@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385531

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/lalex

Η Ελένη Αλεξανδρή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Είναι  πτυχιούχος Ελληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος  διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της Ιστορίας  Πολιτισμού, Université  Jean Moulin, Lyon 3, Γαλλία. Στο επιστημονικό της  έργο συμπεριλαμβάνονται μονογραφίες, άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων. Διδάσκει τα μαθήματα Ιστορίας Τέχνης, Ιστορίας Πολιτισμού, Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών και Θεματικά Μουσεία.

CV (στα ελληνικά)