Κατατακτήριες Εξετάσεις

Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος και για την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ακολουθεί σχετική ανακοίνωση κάθε χρόνο από τη Γραμματεία.

 

Εξεταστέα ύλη

Τα μαθήματα και η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του τμήματος είναι τα εξής:

 

Μάθημα «Νεότερη Ελληνική ιστορία»

  • Roderick Beaton, Ελλάδα. Βιογραφία ενός σύγχρονου έθνους, Αθήνα 2020
  • Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 2017

 

Μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών»

  • Δημήτρης Κουής, Μάρκος Δενδρινός, Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, Αθήνα: Eκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010 [(κεφάλαια 1, 2, 3, 4 (εκτός του 4.2.2.2.), 5 (εκτός του 5,4.1)]
  • Δενδρινός, Μ., Κουής, Δ., 2016. Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6447 [Έκδοση pdf] [Κεφάλαια 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1-6.7]

 

Μάθημα «Κοινωνία και πληροφορία»

  • Καλογήρου, Γ., Παναγιωτόπουλος, κ.λ.π., Κοινωνία της πληροφορίας και οικονομία της γνώσης, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6206 
  • Παρασκευάς, Μ., Ασημακόπουλος, Γ., Τριανταφύλλου, Κοινωνία της πληροφορίας: υποδομές, υπηρεσίες και επιπτώσεις, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/378

 

Υλικό σχετικά με τις εξετάσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική τάξη στη διεύθυνση https://ecourses.alis.uniwa.gr/course/view.php?id=68 [Σύνδεση ως επισκέπτης / κωδικός: alis]