Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα αναγνωρίζει τη σημασία της ερευνητικής δραστηριότητας σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο για την παραγωγή νέας γνώσης, ικανής να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιστήμη και την κοινωνία. Από το 2018 με την ίδρυση του Πανεπιστημίου, όλα τα μέλη του Τμήματος ενεργούν για την προσέλκυση ικανών υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων που θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά ερευνητών και ακαδημαϊκών δασκάλων στο ευρύτερο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων που το Τμήμα θεραπεύει.