Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα αναγνωρίζει τη σημασία της ερευνητικής δραστηριότητας σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο για την παραγωγή νέας γνώσης, ικανής να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιστήμη και την κοινωνία. Από το 2018 με την ίδρυση του Πανεπιστημίου, όλα τα μέλη του Τμήματος ενεργούν για την προσέλκυση ικανών υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων που θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά ερευνητών και ακαδημαϊκών δασκάλων στο ευρύτερο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων που το Τμήμα θεραπεύει.

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας Επιβλέπων Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Γιάννης Στογιαννίδης [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ]  Η Αρχειονομία ως Ακαδημαϊκό Αντικείμενο Γεώργιος Γιαννακόπουλος 15/27.06.2019
Ιωάννης Δρίβας Προώθηση Συλλογών και Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων μέσω της Αναλυτικής Ιστού Ευτυχία Βραϊμάκη 5/6.3.2023
Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη Θεατρικά Αρχεία και Συλλογές. Συμβολή στη Διαχείριση τους. Γιάννης Στογιαννίδης 12/7.6.2023
Ευαγγελία (Βάλια) Τριπερίνα Νέα μοντέλα αξιολόγησης της ακαδημαϊκής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστήμης με έμφαση στην οπτικοποίηση των δεδομένων Δημήτριο Κουή 19/18-10-2023