Δενδρινός Μάρκος

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mdendr@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5219

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/mdendr/

Διεύθυνση Γραφείου

K6.013

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 15.00 - 17.00 και Πέμπτη 12.00 -14.00.

Ο Μάρκος Δενδρινός είναι Καθηγητής Πληροφορικής και Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Σπουδές: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD στη Φασματική Ανάλυση/Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων στο ΕΜΠ, MSc στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης  στο ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: σημασιολογικός ιστός, οντολογίες, βάσεις δεδομένων, συμπερασματικές βάσεις δεδομένων, φιλοσοφία, ιστορία των ιδεών, ιστορία της επιστήμης, φιλοσοφία της επιστήμης, φιλοσοφία της πληροφορίας, λογική, ιστορία της λογικής, εκτίμηση της τάξης μοντέλου, αφαίρεση θορύβου. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει 9 βιβλία Πληροφορικής και 40 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Οι αναφορές στις δημοσιεύσεις του υπερβαίνουν τις 350. Έχει διδάξει το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας στην Επιστήμη της Πληροφορίας, καθώς και το μάθημα Βάσεις Δεδομένων στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Αθηνών ‘Τεχνογλωσσία’.

CV (στα ελληνικά)