Στογιαννίδης Γιάννης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ystoyannidis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 2105385268

Ο Γιάννης Στογιαννίδης είναι Ιστορικός. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο University of South Wales (Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικής ιστορίας και βιομηχανικής αρχαιολογίας.

Ο Γιάννης Στογιαννίδης έχει εργαστεί σε έργα ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς και διαχείρισης αρχειακού υλικού (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Ιστορικό Αρχείο Δ.Ε.Η., Α.Γ.Ε.Τ., Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας). Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την οργάνωση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου του.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση ιστορικών αρχείων, Κοινωνική ιστορία, Ιστορία των πόλεων, Ιστορία οργανισμών και θεσμών.