Τριανταφύλλου Ιωάννης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο  Ιωάννης Δ. Τριανταφύλλου  είναι διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και αυτή τη στιγμή είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως επιστημονικός συνεργάτης σε πολλά ερευνητικά ευρωπαϊκά και ελληνικά έργα στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ.”Αθηνά”). Από το 2016 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος CrossCult (Horizon2020). Ο τομέας επιστημονικών ενδιαφερόντων και δημοσιεύσεων του είναι η αναζήτηση & ανάκτηση πληροφορίας, αυτόματη περίληψη, κατηγοριοποίηση & ταξινόμηση τεκμηρίων, διαχείριση γνώσης, διαχείριση & εκμετάλλευση ορολογικών δεδομένων, μεταφραστικές μνήμες, κλπ. Αναλυτικός πίνακας δημοσιεύσεων, ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών, κλπ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του.