Ζερβός Σπύρος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ο Σπύρος Ζερβός έχει πτυχίο Χημικού και Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή «Υλικά και επεμβάσεις συντήρησης» με εξειδίκευση στο χαρτί. Έχει εργαστεί επί 20ετία ως επιστήμονας συντήρησης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και συνεργάζεται με το ΕΜΠ ως ερευνητής και διδάσκων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων». Το Μάιο του 2009 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο την προστασία και συντήρηση αρχειακού και βιβλιακού υλικού. Διδάσκει τα μαθήματα: Συντήρηση και διατήρηση υλικού, Ιστορία γραφής και τεχνολογίας πληροφοριών και Εκδοτική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της διατήρησης, της συντήρησης και της γήρανσης του χαρτιού και των άλλων οργανικών υλικών που απαντούν σε αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία.