Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστήματων Πληροφόρησης

Χρήσιμα Έγγραφα και Εργαλεία

Χρήσιμα Έγγραφα

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/Πάσο

Οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας

Οδηγός πρόσβασης στο πανεπιστήμιο

Πρόσβαση στο ΠΑΔΑ. Συγκοινωνίες, Αίθουσες ανά Σχολή και Τμήμα κ.α.

Σίτιση

Αίτηση Σίτισης σε αρχείο .doc

Είσοδος Οχήματος

Υπεύθυνη δήλωση εισόδου οχήματος στο ΠΑΔΑ σε doc αρχείο

Αίτηση Ορκωμοσίας

Αίτηση ορκωμοσίας σε αρχείο .docx

Πτυχιακή Εργασία

Αίτηση ανάθεσης

Υπόμνημα (σύντομη περιγραφή)

Υπόδειγμα συγγραφής πτυχιακής (template)

Αίτηση εξέτασης

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης