Κουλούρης Αλέξανδρος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

akoul@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5225

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/akoul

Διεύθυνση Γραφείου

Κ6.016 (Πανεπιστημιούπολη 1)

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 14:00-16:00 και Πέμπτη 11:00-13:00

Ο Αλέξανδρος Κουλούρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα στο πεδίο της πληροφόρησης (DELOS, EuropeanaLocal, Europeana, CrossCult, FP7, H2020). Από το 2011 συμμετέχει ενεργά στη Europeana ως μέλος του δικτύου συνεργατών της (Europeana Network Association). Είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η πολιτική πληροφόρησης, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι πολιτικές ψηφιακού περιεχομένου (πχ πρόσβαση, διάθεση, αναπαραγωγή) τα αποθετήρια και η ανοιχτή πρόσβαση. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 45 άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί ως βιβλιοθηκονόμος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη της Πληροφόρησης από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας από το ΤΕΙ Αθήνας και πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.