Ερευνητικό εργαστήριο

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας είναι συνδεδεμένο με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Αντικείμενό του είναι η εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα των τεχνολογιών πληροφόρησης και των μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης των πληροφοριών ανεξαρτήτως του υποστρώματος στο οποίο είναι καταχωρισμένες. Ειδικεύεται στη διαχείριση πληροφοριών πολιτιστικού χαρακτήρα (υλικό Βιβλιοθηκών Αρχείων και Μουσείων) χωρίς να εξαιρεί την διαχείριση διοικητικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα πληροφοριών, οργανισμών και επιχειρήσεων. Στόχος είναι να φιλοξενηθούν κάθε είδους δράσεις με κύριο άξονα τη διαχείριση της πληροφορίας, όπως: ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, οργάνωση σε βάσεις δεδομένων, προβολή μέσω ψηφιακών πυλών και ιστοτόπων, συντήρηση, κοινωνική δικτύωση κ.ά.