Μεταπτυχιακά προγράμματα

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία προκηρύσσει 2 θέσεις ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04.08-21.08.2023 

https://www.haicorp.com/el/news-el/announcements/467-announcement-2023-sox2

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (με βαθμολογική σειρά βάσει του αριθμού αίτησης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους (Σεπτέμβριος 2023) και την έναρξη των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023).

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (με βαθμολογική σειρά βάσει του αριθμού αίτησης).

Για την αποστολή ερωτημάτων και ενστάσεων χρησιμοποιήστε την υπηρεσία e-Γραμματεία [https://e-grammateia.alis.uniwa.gr/?lang=el]  ως την ημερομηνία που προβλέπεται στο έγγραφο των αποτελεσμάτων.

Αμέσως μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου επιτυχόντων οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους (Σεπτέμβριος 2023) και την έναρξη των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023). ...

Περισσότερα

Αγαπητές, αγαπητοί,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα αποφοίτων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Η έρευνα εκπονείται στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης και της συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων από το Τμήμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και της προσπάθειας ενίσχυσης της διασύνδεσης των σπουδών με την αγορά εργασίας.

Για τον λόγο αυτόν, καλούμε τους αποφοίτους του Τμήματός μας να διαθέσουν περίπου δέκα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο τους για να συμπληρώσουν το σύντομο ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο που ακολουθεί. ...

Περισσότερα

Εκ μέρους του ΕΚΤ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας – Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» MIS 5044975.

Αντικείμενο Συμβάσεων: Σημασιολογικός εμπλουτισμός, ...

Περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει στις 4 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00-14:00 ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με αντικείμενο συζήτησης το Cataloguing Code of Ethics και τη σημασία του εγγράφου για την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Η μετάφραση του εγγράφου στα ελληνικά είναι διαθέσιμη online εδώ. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους/όσες ασχολούνται με την περιγραφή τεκμηρίων και συλλογών, καταλογογράφηση και χρήση μεταδεδομένων, tags κτλ. ...

Περισσότερα

Αυτή τη Δευτέρα 24/4 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα Κ7.002 για το πρόγραμμα Erasmus+. Η συνάντηση αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για Σπουδές (Κλασική Κινητικότητα) το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Στην ίδια συνάντηση θα ακολουθήσει ενημέρωση για την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2023-2024 που θα απευθύνεται στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.

Μπορείτε να κάνετε μια προεργασία με τις πληροφορίες που σας δίνει το Τμήμα Διεθνών Ανταλλαγών και να συγκεντρώσετε τις απορίες σας.  ...

Περισσότερα

Λόγω της 24ώρης απεργίας που έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, αναβάλλεται η προγραμματισμένη Ημερίδα του Τμήματος με θέμα «Το νέο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας: αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία». 

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Ημερίδας θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Διαχείριση πληροφοριών σε ΒΑΜ” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η φόρμα υποβολών θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 3 μ.μ.

 

 

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί βάσει της επανίδρυσής του (ΦΕΚ 647/ τ. Β/ 15.02.2022) και της απόφασης της Συγκλήτου αρ. ...

Περισσότερα