Επιτροπές Τμήματος

Με βάση τις αποφάσεις 13/09.07.2021 και 17/07.09.2021 το Τμήμα αναθέτει στις παρακάτω Επιτροπές αρμοδιότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση
Επίκουρη Καθηγήτρια Ευτυχία Βραϊμάκη
Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κυπριανός

Επιτροπή Πτυχιακών

Καθηγητής Σαράντος Καπιδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης
ΕΤΕΠ Διονύσης Κόκκινος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Επίκουρη Καθηγήτρια Ευτυχία Βραϊμάκη
Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κυπριανός
Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Στογιαννίδης

Επιτροπή Erasmus

Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Αντωνίου (Κινητικότητα για σπουδές)
Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Στογιαννίδης (Κινητικότητα για πρακτική άσκηση)

Επιτροπή Ερευνητικού Εργαστηρίου

Επίκουρος Καθηγητής Δ. Κουής
ΕΔΙΠ Ν. Λαζαρίδης
ΕΤΕΠ Φωτεινή Ευθυμίου

Επιτροπή Κατατακτηρίων

Καθηγητής Μάρκος Δενδρινός
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης
Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Στογιαννίδης

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης
ΕΔΙΠ Νίκος Λαζαρίδης
Επιμέλεια κειμένων Επίκουρη Καθηγήτρια Ευτυχία Βραϊμάκη και
ΕΔΙΠ Τάσος Μιχαηλίδης

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κυπριανός (1ο έτος)
Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Αντωνίου (2ο έτος)
Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Στογιαννίδης (3ο έτος)
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης (4ο έτος)
Καθηγητής Σπύρος Ζερβός (τελειόφοιτοι και Απόφοιτοι)

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ΦμΕΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά
Καθηγητής Σπύρος Ζερβός