Επιτροπές Τμήματος

Με βάση τις αποφάσεις 13/09-07-2021, 17/07-09-2021, 1/16-01-2023, 4/24-02-2023 και 14/20-06-2023 το Τμήμα αναθέτει στις παρακάτω Επιτροπές αρμοδιότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Καθηγήτρια 
Ευτυχία Βραϊμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωτές

Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής
Μάρκος Δενδρινός, Καθηγητής
Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 

Επιτροπή Πτυχιακών

Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής 
Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διονύσης Κόκκινος, ΕΔΙΠ 

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Γιάννης Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Άρτεμις Χαλεπλίογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Φωτεινή Ευθυμίου, ΕΤΕΠ 
 

 

Επιτροπή Erasmus

Γιάννης Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής  (Κινητικότητα για πρακτική άσκηση)
Αγγελική Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια  (Κινητικότητα για σπουδές)
Φωτεινή Ευθυμίου, ΕΤΕΠ 

 

Επιτροπή Ερευνητικού Εργαστηρίου

Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής 
Νικόλαος Λαζαρίδης, ΕΔΙΠ 
Φωτεινή Ευθυμίου, ΕΤΕΠ 

 

Επιτροπή Κατατακτηρίων

Μάρκος Δενδρινός, Καθηγητής 
Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Χρήστος Ζαμπακόλας, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικόλαος Λαζαρίδης, ΕΔΙΠ 

Επιμέλεια κειμένων

Ευτυχία Βραϊμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ΕΔΙΠ

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Άρτεμις Χαλεπλίογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (έτος εισαγωγής 2023-2024)
Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής (έτος εισαγωγής 2022-2023)
Αγγελική Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια (έτος εισαγωγής 2021-2022)
Γιάννης Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής (έτος εισαγωγής 2020-2021)
Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (έτος εισαγωγής 2019-2020)
Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής (τελειόφοιτοι και Απόφοιτοι)

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ΦμΕΑ

Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής
Χρήστος, Ζαμπακόλας, Επίκουρος Καθηγητής

 

Επιτροπή Απόσυρσης παγίων ειδών εξοπλισμού

Νικόλαος Λαζαρίδης, ΕΔΙΠ

Διονύσης Κόκκινος, ΕΔΙΠ

Δημήτριος Κουής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτές

Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Τριανταφύλλου, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Επιτροπή Καταστροφής παγίων ειδών εξοπλισμού

Αγγελική Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Φωτεινή Ευθυμίου, ΕΤΕΠ

Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ΕΔΙΠ

Αναπληρωτές

Μάρκος Δενδρινός, Καθηγητής

Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής