Επιτροπές Τμήματος

Με βάση τις αποφάσεις 13/09-07-2021, 17/07-09-2021, 1/16-01-2023 και 4/24-02-2023 το Τμήμα αναθέτει στις παρακάτω Επιτροπές αρμοδιότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Καθηγήτρια 
Ευτυχία Βραϊμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωτές

Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής
Μάρκος Δενδρινός, Καθηγητής
Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 

Επιτροπή Πτυχιακών

Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής 
Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διονύσης Κόκκινος, ΕΤΕΠ 

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Ευτυχία Βραϊμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής 
Γιάννης Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Επιτροπή Erasmus

Γιάννης Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής  (Κινητικότητα για πρακτική άσκηση)
Αγγελική Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια  (Κινητικότητα για σπουδές)

 

Επιτροπή Ερευνητικού Εργαστηρίου

Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής 
Νικόλαος Λαζαρίδης, ΕΔΙΠ 
Φωτεινή Ευθυμίου, ΕΤΕΠ 

 

Επιτροπή Κατατακτηρίων

Μάρκος Δενδρινός, Καθηγητής 
Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γιάννης Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νίκος Λαζαρίδης, ΕΔΙΠ 

Επιμέλεια κειμένων

Ευτυχία Βραϊμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ΕΔΙΠ

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής (1ο έτος)
Αγγελική Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια (2ο έτος)
Γιάννης Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής (3ο έτος)
Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (4ο έτος)
Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής (τελειόφοιτοι και Απόφοιτοι)

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ΦμΕΑ

Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής
Χρήστος, Ζαμπακόλας, Επίκουρος Καθηγητής