Αντωνίου Αγγελική

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

angelant@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/angelant/

Η Αγγελική Αντωνίου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Προσαρμοστικές Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Πληροφόρηση». ‘Εχει πολυετή διδακτική εμπειρία (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), είναι συντονίστρια μαθήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Cultural Heritage Materials and Technologies του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Υλικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London). Είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και στο Department of Information Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University College London). Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα και έχει διατελέσει επιστημονική συντονίστρια και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του ευρωπαϊκού έργου Η2020 CrossCult. Διαθέτει πλήθος δημοσιεύσεων σε συνέδρια και διεθνή περιοδικά, αλλά και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και έκδοση πρακτικών.

Κατέχει πτυχίο Νηπιαγωγών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίο (BSc) στην Κλινική με Κοινωνική Ψυχολογία (University of Kent at Canterbury, UK), μεταπτυχιακό (MSc) στην Διάδραση Ανθρώπου Υπολογιστή με Εργονομία (University College London, UK), πτυχίο Μουσικής, Δίπλωμα Πιάνου, καθώς και διδακτορικό στις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Βιογραφικό Σημείωμα