Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dkmanessi@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5251

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/dkmanessi

Διεύθυνση Γραφείου

Κ6.020 (Πανεπιστημιούπολη 1)

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 13:00-14:00 και Τετάρτη 13:00-14:00

Η Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Τορόντο της Σχολής Πληροφοριακών Επιστημών του Καναδά (University of Toronto, Faculty of Information Science). Έχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Dalhousie, Halifax, Nova Scotia του Καναδά. Από το 1995 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα: από το 1995 έως το 2004 στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το 2004 έως και σήμερα στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας από το 2000 έως το 2004 με τομέα ευθύνης τα εποπτικά και εκπαιδευτικά μέσα, την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της χώρας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα τόσο με την ιδιότητα του επιστημονικού υπευθύνου, όσο και με την ιδιότητα του υπεύθυνου ερευνητικής ομάδας ή μέλους ερευνητικών ομάδων. Αυτή τη στιγμή είναι επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CrossCult, (2016-2019) χρηματοδοτούμενο από το πλαίσιο Horizon2020.

Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (1996-2016) σε θέματα που αφορούν τη θεματική οργάνωση πληροφοριών, τη δημιουργία ευρετηρίων αναφορών, ιδρυματικών αποθετηρίων, οντολογιών και θησαυρών. Δίδαξε στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου από το 2004-2005 και 2006-2008 και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσειακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2008 έως και σήμερα. Ο τομέας επιστημονικών ενδιαφερόντων και δημοσιεύσεων της είναι η διαχείριση της γνώσης, οι δομές αποτύπωσης και ανάκτησης δεδομένων με τη χρήση τεχνολογίας, προτύπων και δομημένων λεξιλογίων, όπως επίσης και οι δομές των πληροφοριακών οργανισμών.

 

Ελληνικό Βιογραφικό