Κυπριανός Κωνσταντίνος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Κωνσταντίνος Κυπριανός είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας και των Συστημάτων Πληροφόρησης από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας από το ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης, έχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Πληροφορική (Πανεπιστήμιο Πειραιά) και στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

Έχει εργαστεί σε διάφορες βιβλιοθήκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και συμμετείχε στο πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης ΕΣΠΑ 2007-2014 στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο τομέας επιστημονικών ενδιαφερόντων και δημοσιεύσεων του είναι τα πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής, ο σημασιολογικός ιστός, τα ανοιχτά συνδεδεμένα δεδομένα και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες.