Κόκκινος Διονύσης

qode interactive strata

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Υποψ. Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dkokkinos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5224

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/dkokkinos/

Διεύθυνση Γραφείου

K6.003 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

Ο Διονύσης Κόκκινος εργάζεται ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το Νοέμβριο του 2019. Είναι κάτοχος πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (1995) και πτυχίου Ελληνικού Πολιτισμού από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (2017). Διαθέτει  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc in Information Science) από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2005) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc in Education) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2006). Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης από τον Ιανουάριο του 2020. Εργάστηκε ως βιβλιοθηκονόμος και ως ΕΤΕΠ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από το 1996 έως το 2019 όπου και ήταν Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Τέλος, εργάστηκε ως Βιβλιοθηκονόμος στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών από το 1995 έως το 1996 και στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία το 1995.