Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Κωδικός Μαθήματος:

Π-5080

Semester:

Ε΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Πρόκειται για μάθημα ιστορίας, στο οποίο επιχειρείται να παρουσιαστούν κεντρικοί σταθμοί της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας. Έτσι, στη διάρκεια του εξαμήνου η εξιστόρηση της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού χώρου βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις μικρές και μεγάλες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις. Στις εβδομαδιαίες διαλέξεις συζητάμε με τους φοιτητές/-τριες για τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, τα πνευματικά και ιδεολογικά κινήματα, τις συλλογικές νοοτροπίες και τις προσωπικότητες. Το μάθημα της Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας στοχεύει σε μία επισκόπηση του νεότερου και σύγχρονου παρελθόντος μας, ώστε οι μελλοντικοί αρχειονόμοι να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για την πλαισίωση και καλύτερη κατανόηση σχετικών αρχειακών τεκμηρίων.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα: 

 • γνωρίζουν κεντρικά ιστορικά γεγονότα και περιόδους του νεότερου ευρωπαϊκού παρελθόντος 
 • αντιλαμβάνονται το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα σημαντικές ιστορικές κρίσεις 
 • μπορούν να συνδέσουν προσωπικότητες, οργανισμούς και κράτη με σημαντικές ιστορικές περιόδους 
 • αντιλαμβάνονται τις σύνθετες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες μέσα από τις σφυρηλατήθηκε η ευρωπαϊκότητα   
 • έχουν γνωρίσει τις συνθήκες διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού χώρου, καθώς και την με ιστορικούς όρους ερμηνεία του παρελθόντος και του παρόντος, ώστε να συνδιαλέγονται στο μέλλον με ιστορικούς και ερευνητές άλλων επιστημονικών πεδίων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: 

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Από τα πρώιμα νεωτερικά χρόνια ως τον Διαφωτισμό. 
 • Ενότητα 2: Γαλλική Επανάσταση και ναπολεόντειοι πόλεμοι. Η ανατροπή του Παλαιού Καθεστώτος.  
 • Ενότητα 3: Παλινόρθωση, Ιερά Συμμαχία και αποσχιστικά κινήματα.   
 • Ενότητα 4: Οικονομία και μηχανές. Η βιομηχανική επανάσταση από την Αγγλία ως την ευρωπαϊκή περιφέρεια.  
 • Ενότητα 5: Μπελ Επόκ και κοινωνία.  
 • Ενότητα 6: Στα χαρακώματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
 • Ενότητα 7: Ρωσική Επανάσταση και σοβιέτ. Υπαρκτός σοσιαλισμός στην Ευρώπη.  
 • Ενότητα 8: Μεσοπόλεμος, Κραχ και κοινωνική κρίση.  
 • Ενότητα 9: Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος.  
 • Ενότητα 10: Εβραίοι, Ναζισμός και Ολοκαύτωμα. 
 • Ενότητα 11: Η μεταπολεμική οικονομική ανασυγκρότηση της Ευρώπης. Σχέδιο Μάρσαλ, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Χάλυβα και Άνθρακα, μεταναστευτικές ροές. 
 • Ενότητα 12: Ψυχρός Πόλεμος και κοινωνικά κινήματα. Φοιτητικές εξεγέρσεις και αντιμιλιταρισμός. 
 • Ενότητα 13: Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η γέννηση μιας άλλης Ευρώπης. 

 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Τρόπος Παράδοσης: Εβδομαδιαίες διαλέξεις, προβολές τεκμηρίων, Οπτικοακουστικό υλικό (video, κινηματογραφικές ταινίες).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: e-class, e-mail, word, powerpoint
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Προβολές οπτικοακουστικού υλικού 5
Εργασίες/ασκήσεις 15
Μελέτη 35
Τελική εξέταση 15
Σύνολο Μαθήματος 90

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνική 

Μέθοδοι αξιολόγησης:  

 • Γραπτή εργασία (προαιρετική)  
 • Τελική Εξέταση: Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής  

Κριτήρια: 

 • Κατανόηση των βασικών εννοιών  
 • Ορθή χρήση της ορολογίας 
 • Επιτυχής χρήση παραδειγμάτων 
 • Τεκμηρίωση απόψεων 
 • Σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση 

Τα θέματα των εργασιών, ο τρόπος αξιολόγησης και τα κριτήρια βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου  στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Miller Stuart,  Nεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστοριία, Αθήνα,2018 
 • Bayly, C.A., Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου, Αθήνα 2013 
 • Burns, Edward, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Νεότεροι χρόνοι, Θεσσαλονίκη 2006 
 • Davies, Norman, Ιστορία της Ευρώπης, τ. Β, Αθήνα 2009 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία

 • Αρβελέρ, Ελένη & Maurice Aymard, Οι Ευρωπαίοι, τ. Α και Β, Αθήνα   
 • Berstein, Serge, Ιστορία της Ευρώπης, τ.2 και 3, Αθήνα 1997 
 • Friedlander, S., Η ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι, Αθήνα 2013 
 • Hobsbawm, Eric, Η εποχή των Άκρων, Αθήνα 2002 
 • Judt, T., Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αθήνα 2012 
 • Mazower, Mark, Σκοτεινή Ήπειρος, Αθήνα 2001 
 • Mazower, Mark, Η αυτοκρατορία του Χίτλερ, Αθήνα 2009 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Modern European history 
 • Journal of urban history 
 • European History Quarterly 
 • Contemporary European History