Υποχρεωτικά

Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-1010 Βιβλιοθηκονομία και πληροφόρηση ΜΕΥ 6 Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Π-1020 Εισαγωγή στην περιγραφή τεκμηρίων ΜΕ 3Θ+2Ε 7 Κυπριανός Κωνσταντίνος
Π-1030 Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών ΜΓΥ 3Θ+2Ε 7 Κουής Δημήτριος
Π-1040 Κοινωνία και πληροφορία ΜΓΥ 5 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-1050 Ιστορία της τέχνης ΜΓΥ 5 Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη

Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-2010 Διοίκηση μονάδων πληροφόρησης ΜΓΥ 6 Βραϊμάκη Ευτυχία
Π-2020 Δίκτυα υπολογιστών ΜΓΥ 3Θ+2Ε 7 Κουής Δημήτριος
Π-2030 Πολιτική και υπηρεσίες πληροφόρησης ΜΕΥ 5 5 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-2040 Ιστορία βιβλίου και βιβλιοθηκών ΜΓΥ 5  
Π-2050 Προτυποποίηση βιβλιογραφικών εγγραφών ΜΕ 3Θ+2Ε 7 Κυπριανός Κωνσταντίνος

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-3010 Ανάκτηση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-3020 Αρχειονομία ΜΕΥ 7 Γιαννακόπουλος Γεώργιος
Π-3030 Θεματική οργάνωση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-3040 Μουσειολογία ΜΕΥ 6  
Π-3050 Επιστημονική επικοινωνία ΜΕ 6 Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή

Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-4010 Βιβλιογραφία ΜΕ 4 Κυπριανός Κωνσταντίνος
Π-4020 Διαχείριση ιστορικών αρχείων ΜΕ 5  
Π-4030 Βάσεις δεδομένων ΜΕΥ 3Θ+2Ε 7 Δενδρινός Μάρκος
Π-4040 Ψηφιακές βιβλιοθήκες ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Κουής Δημήτριος, Καπιδάκης Σαράντος
Π-4050 Μέθοδοι έρευνας και στατιστική ΜΓΥ 2 4 Βραϊμάκη Ευτυχία

Ε΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-5010 Διοικητικοί θεσμοί και παραγωγή αρχείων ΜΓΥ 5  
Π-5020 Γνωσιακή επιστήμη ΜΕΥ 3Θ+2Ε 6 Δενδρινός Μάρκος
Π-5030 Μεταδεδομένα ΜΕ 3Θ+2Ε 6 Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Π-5040 Ηλεκτρονική εκδοτική ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Ζερβός Σπύρος
Π-5050 Μάρκετινγκ και επικοινωνία ΜΓΥ 4 Βραϊμάκη Ευτυχία

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-6010 Νεότερη ελληνική ιστορία ΜΕΥ 5  
Π-6020 Συστήματα θεματικής πρόσβασης ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Π-6030 Συντήρηση και διατήρηση υλικού ΜΓΥ 6 Ζερβός Σπύρος
Π-6040 Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης ΜΕΥ 2Θ+2Ε 5 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-6050 Πρότυπα αρχειακής περιγραφής ΜΕ 2Θ+2Ε 5  

Ζ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-7010 Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-7020 Διαχείριση ενεργών αρχείων ΜΕ 3Θ+2Ε 7  
Π-7030 Διαχείριση έργων ΜΕΥ 5 Βραϊμάκη Ευτυχία
Π-7040 Πρότυπα μουσειακής περιγραφής ΜΕ 4 Καπιδάκης Σαράντος

Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-8010 Πληροφοριακή παιδεία ΜΕΥ 6 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-8020 Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών ΜΕΥ 6 Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη