ΣΤ΄ Εξάμηνο

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-6010 Νεότερη ελληνική ιστορία ΜΕΥ 5  
Π-6020 Συστήματα θεματικής πρόσβασης ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Π-6030 Συντήρηση και διατήρηση υλικού ΜΓΥ 6 Ζερβός Σπύρος
Π-6040 Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης ΜΕΥ 2Θ+2Ε 5 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-6050 Πρότυπα αρχειακής περιγραφής ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Στογιαννίδης Γιάννης
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-6060 Λογοτεχνία ΜΓΥ 4  
Π-6070 Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών ΜΓΥ 4 Δενδρινός Μάρκος
Π-6080 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων ΜΕΥ 4 Καπιδάκης Σαράντος