Α΄ Εξάμηνο

Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-1010 Βιβλιοθηκονομία και πληροφόρηση ΜΕΥ 6 Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Π-1020 Εισαγωγή στην περιγραφή τεκμηρίων ΜΕ 3Θ+2Ε 7 Κυπριανός Κωνσταντίνος
Π-1030 Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών ΜΓΥ 3Θ+2Ε 7 Κουής Δημήτριος
Π-1040 Κοινωνία και πληροφορία ΜΓΥ 5 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-1050 Ιστορία της τέχνης ΜΓΥ 5 Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη