Β΄ Εξάμηνο

Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-2010 Διοίκηση μονάδων πληροφόρησης ΜΓΥ 6 Βραϊμάκη Ευτυχία
Π-2020 Δίκτυα υπολογιστών ΜΓΥ 3Θ+2Ε 7 Κουής Δημήτριος
Π-2030 Πολιτική και υπηρεσίες πληροφόρησης ΜΕΥ 5 5 Κουλούρης Αλέξανδρος
Π-2040 Ιστορία βιβλίου και βιβλιοθηκών ΜΓΥ 5  
Π-2050 Προτυποποίηση βιβλιογραφικών εγγραφών ΜΕ 3Θ+2Ε 7 Κυπριανός Κωνσταντίνος