Μεταπτυχιακά προγράμματα

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων (με αλφαβητική σειρά) και ο οριστικός πίνακας με τους επιλαχόντες – ούσες.

Αρχείο οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων (με αλφαβητική σειρά) και ο πίνακας με τους επιλαχόντες – ούσες.

Για την αποστολή ερωτημάτων και ενστάσεων χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση alis_master@uniwa.gr.

Αμέσως μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου επιτυχόντων οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους και την έναρξη των μαθημάτων.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Αρχείο προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

  ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Για περισσότερες πληροφορίες (πλήρες κείμενο προκήρυξης, αίτηση συμμετοχής, προθεσμίες κ.λπ.)  μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: