Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ΒΑΜ ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ΒΑΜ ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων (με κωδικό) για το ΠΜΣ Διαχείριση της Πληροφορίας σε ΒΑΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο