Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων (με αλφαβητική σειρά βάση κωδικού) .

Για την αποστολή ερωτημάτων και ενστάσεων χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση alis_master@uniwa.gr ως την ημερομηνία που προβλέπεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Αμέσως μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου επιτυχόντων οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους και την έναρξη των μαθημάτων.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αρχείο προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ακαδημαϊκό έτος 2019-2020