Προκήρυξη ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» 2019-2020 (Παράταση υποβολών ως 12/7/2019)

Προκήρυξη ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» 2019-2020 (Παράταση υποβολών ως 12/7/2019)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία»
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Προκήρυξη ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και τη Παρασκευή 28 Ιουνίου  Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 (3:00 μ.μ.) μέσα από την ιστοσελίδα https://alis.uniwa.gr/pms_aitisi_20192020

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία προς συμπλήρωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής κ.λπ. παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Σε κάθε περίπτωση πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (υπεύθυνη κα Τόδουλου) μεταξύ 13:00–15:00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και με την αποστολή email στη διεύθυνση alis_master@uniwa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας ΠΜΣ
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης – Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών – Γραφείο Κ6.008

Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω
Τηλ.: +30 2105385204 – Fax: +30 2105385254
Email: alis_master@uniwa.gr