Προγράμματα Υποτροφιών της DAAD για Φοιτητές, Ερευνητές και Καθηγητές

Προγράμματα Υποτροφιών της DAAD για Φοιτητές, Ερευνητές και Καθηγητές

Δείτε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποτροφιών της Deutscher Akademischer Austauschdienst εδώ.

Σημείωση*: H προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων λήγει και φέτος στις 20.11.2019

DAAD Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών