Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίων ΠΜΣ «Διαχείριση της Πληροφορίας ΒΑΜ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίων ΠΜΣ «Διαχείριση της Πληροφορίας ΒΑΜ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίων ΠΜΣ «Διαχείριση της Πληροφορίας σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πληροφορίες – επικοινωνία (Γραμματεία ΠΜΣ)

Email: alis_master@uniwa.gr
Τηλ.: +30 2105385204