Πρόγραμμα εξετάσεων ΠΜΣ (Ιούνιος – Ιούλιος 2019)

Πρόγραμμα εξετάσεων ΠΜΣ (Ιούνιος – Ιούλιος 2019)

Πρόγραμμα εξεταστικής ΠΜΣ (Ιούνιος – Ιούλιος 2019)

Ψηφιακά αποθετήρια γνώσης

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 / ώρα 18-20, αίθουσα Κ7.002

Διατήρηση φυσικών και ψηφιακών τεκμηρίων

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 / ώρα 17 – 19, αίθουσα Κ7.002

Τα μαθήματα Διαχείριση δεδομένων και Από την πληροφορία στη σημασιολογία θα εξεταστούν μέσω εργασιών, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντονιστές.