ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (Ε.Α.Β.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (Ε.Α.Β.)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία προκηρύσσει 2 θέσεις ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04.08-21.08.2023 

https://www.haicorp.com/el/news-el/announcements/467-announcement-2023-sox2