ΠΜΣ ΒΑΜ – Προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)

ΠΜΣ ΒΑΜ – Προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (με βαθμολογική σειρά βάσει του αριθμού αίτησης).

Για την αποστολή ερωτημάτων και ενστάσεων χρησιμοποιήστε την υπηρεσία e-Γραμματεία [https://e-grammateia.alis.uniwa.gr/?lang=el]  ως την ημερομηνία που προβλέπεται στο έγγραφο των αποτελεσμάτων.

Αμέσως μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου επιτυχόντων οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους (Σεπτέμβριος 2023) και την έναρξη των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023).