ΠΜΣ ΒΑΜ – Οριστικός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)

ΠΜΣ ΒΑΜ – Οριστικός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (με βαθμολογική σειρά βάσει του αριθμού αίτησης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους (Σεπτέμβριος 2023) και την έναρξη των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023).