Συμμετοχή στη Μελέτη Απορρόφησης του Τμήματος

Συμμετοχή στη Μελέτη Απορρόφησης του Τμήματος

Αγαπητές, αγαπητοί,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα αποφοίτων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Η έρευνα εκπονείται στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης και της συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων από το Τμήμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και της προσπάθειας ενίσχυσης της διασύνδεσης των σπουδών με την αγορά εργασίας.

Για τον λόγο αυτόν, καλούμε τους αποφοίτους του Τμήματός μας να διαθέσουν περίπου δέκα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο τους για να συμπληρώσουν το σύντομο ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο που ακολουθεί. Η συμμετοχή είναι απολύτως ανώνυμη και εθελοντική, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οποιαδήποτε στιγμή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας στην έρευνά μας και για τη συμμετοχή σας! Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου:

https://surveys.alis.uniwa.gr/index.php/722936