Προπτυχιακό πρόγραμμα

Αγαπητοί φοιτητές,

τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο 2022-23 θα ξεκινήσουν στις 28/02/2023. Δείτε  το πλήρες πρόγραμμα.

  • Τα μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά, θα διεξαχθούν κανονικά δια ζώσης. Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό πρόσβασης στο ΠΑΔΑ.
  • Την πρώτη εβδομάδα (28/02/2023 έως 03/03/2023) θα διεξαχθούν κανονικά όλες οι θεωρίες των μαθημάτων και παράλληλα θα γίνουν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες (εγγραφές, δηλώσεις ομάδων,
  • ...
Περισσότερα
Οι παρουσιάσεις των ολοκληρωμένων πτυχιακών εργασιών του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22-2-2023 στις 10:00 στην αίθουσα Κ7.004
 
Κατάθεση αιτήσεων εξέτασης στη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 17-2-2023.

Αγαπητοί φοιτητές,

η εξεταστική περίοδος για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα ξεκινήσει την 31/01/2023. Δείτε το πρόγραμμα της Εξεταστικής ΧΕΙΜ 2022-23.

 

Συμμετοχή στις εξετάσεις

  1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται αποκλειστικά με φυσική παρουσία.
  2. ...
Περισσότερα

Αγαπητοί/-τές φοιτητές/-τριες,

σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για Βραχεία Κινητικότητα φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης προσκαλεί τους φοιτητές/-τριες όλων των κύκλων σπουδών να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης.

Αντικείμενο της μετακίνησης είναι η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ή η διεξαγωγή μιας σύντομης έρευνας σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Η διάρκεια της μετακίνησης ορίζεται από 1 έως 4 εβδομάδες. Το πρόγραμμα Βραχείας Κινητικότητας προσφέρει μόνο ημερήσια αποζημίωση. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί/-τές φοιτητές/-τριες,

το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων δημοσίευσε τη νέα πρόσκληση Κλασικής Κινητικότητας για το Χειμερινό Εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων δικαιούνται να μετακινηθούν για ένα ή δύο εξάμηνα σε κάποιο από τα 23 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με τα οποία έχουμε συμφωνία ως Τμήμα για να παρακολουθήσουν μαθήματα.

Όλες οι πληροφορίες (διαδικασία, έγγραφα, μηνιαία υποτροφία) υπάρχουν αναρτημένες στη σελίδα του Τμήματος Ανταλλαγής Φοιτητών. ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματός μας  για το ΠΠΣ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21/01/2023 και ώρα 10:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 1 (Άλσους Αιγάλεω). Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην ορκωμοσία, πρέπει να είναι στο Συνεδριακό Κέντρο μία (1) ώρα νωρίτερα με την ταυτότητά τους.

Η λίστα με τα ονόματα των φοιτητών που θα ορκιστούν βρίσκεται εδώ.

 

Οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 28-11-2022 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 19668134
2. 18668018
3. 19668074
4. 19668077
5. 19668083
6. 18668030
7. 59915010
8. 19668117
9. 19668011
10. 19668048
11. 19668087
12. 18668083
13. 19668067
14. 59917016
15. ...

Περισσότερα

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών) στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ετήσια θητεία, που λήγει στις 31-12-2023.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με διαδικασία  ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Πέμπτη 19-01-2023, και ώρα 9:00 έως 17:00. Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή την  Παρασκευή 20-01-2023, και ώρα 9:00 έως 17:00, με βάση τις διατάξεις της υπό  στοιχεία 123024/Ζ1/06-10-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και  Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β΄/07-10-2022).  ...

Περισσότερα