Προπτυχιακό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «CROSSCULT H2020 - Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» καλούνται φοιτητές του Τμήματος να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα με σκοπό τη σύναψη σύμβασης έργου για την υποστήριξη του. Η σύμβαση θα είναι μεταξύ του φοιτητή...

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 είναι 1/12/2018 ή 15/12/2018. Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών (ΤΕΙ), η πρακτική άσκηση είναι εξάμηνη. Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, η πρακτκή άσκηση είναι τρίμηνη. Την Τετάρτη 7/11/2018, καλείστε να καταθέσετε...

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και υπομνημάτων για την εκπόνηση (ανάθεση) πτυχιακών εργασιών (φοιτητές Ζ εξαμήνου) είναι η Παρασκευή 9/11/2018. Αίτηση ανάθεσης Υπόμνημα  ...

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το έγγραφο με τις συχνές ερωτήσεις (frequently asked questions – faqs) για την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών και το αρχείο excel για τον έλεγχο εκ μέρους των φοιτητών των αντιστοιχίσεων και των πιστωτικών μονάδων. Το αρχείο excel πρέπει να το...