Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Βιβλιοθηκονόμου – Καταλογράφου (Κεντρική Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Βιβλιοθηκονόμου – Καταλογράφου (Κεντρική Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση (1) Βιβλιοθηκονόμου – Καταλογράφου  στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Απριλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.athenscollege.edu.gr/about-us/hr/jobs