Θέση Αρχειονόμου στο Κολλέγιο Αθηνών

Θέση Αρχειονόμου στο Κολλέγιο Αθηνών

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει Αρχειονόμο για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών.

Ο αρχειονόμος θα αναλάβει τη συλλογή, την κατηγοριοποίηση, τον ορισμό μεταδεδομένων, τη θεματική κατάταξη και την ένταξη του ιστορικού αρχείου του Κολλεγίου Αθηνών σε ψηφιακό αποθετήριο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Τμήματος Αρχειονομίας/ Βιβλιοθηκονομίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ισότιμου ιδρύματος του εξωτερικού
  • Τεχνολογική κατάρτιση σε θέματα ψηφιακών αποθετηρίων
  • Επαγγελματική εμπειρία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ή σε Ιστορικά Αρχεία Οργανισμών
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ εφαρμογών MS Office και Internet
  • Υπευθυνότητα και Οργανωτικότητα
  • Έμφαση στην ακρίβεια και στη λεπτομέρεια

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
  • Καλή γνώση της Γαλλικής ή/ και της Γερμανικής γλώσσας

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 15 Ιουνίου 2023,
αποκλειστικά στον σύνδεσμο https://www.athenscollege.edu.gr/about-us/hr/jobs/hr-formadmin, αναφέροντας τον κωδικό θέσεως ARCH-2