Νέο πρωτόκολλο ΠΑΔΑ για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 και την καραντίνα των στενών επαφών με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 Α.

Νέο πρωτόκολλο ΠΑΔΑ για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 και την καραντίνα των στενών επαφών με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 Α.

Α. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση:

  • Παραμονή σε απομόνωση επί δέκα (10) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
  • Η ημέρα εκδήλωσης των συμπτωμάτων ή/και λήψης του θετικού τεστ θεωρείται ως η ημέρα 0 και ακολουθούν οι 10 ημέρες απομόνωσης.
  • Η λήξη της απομόνωσης γίνεται μετά τη 10η ημέρα εφόσον έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα και ο πυρετός έχει υποχωρήσει πλήρως για ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.

 

Β. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα:

Β.1 Για άτομα εμβολιασμένα και με ενισχυτική δόση ή άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες:

  • Δεν τίθενται σε καραντίνα, αλλά κάνουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυστηρή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες.
  • Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση.
  • Αν οποιαδήποτε στιγμή εντός του 10ημέρου εμφανίσουν συμπτώματα ή/και βγει θετικό το/τα τεστ, τα άτομα μεταπίπτουν σε κρούσμα (περίπτωση Α).

Β.2 Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστους:

  • Παραμονή στο σπίτι για δέκα (10) ημέρες από την έκθεση και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
  • Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).
  • Αν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός, λήγει η καραντίνα, αλλά τουλάχιστον για τις επόμενες πέντε (5) ημέρες γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυστηρή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας.
  • Αν οποιαδήποτε στιγμή εντός του 10ημέρου εμφανιστούν συμπτώματα ή/και βγει θετικό το/τα τεστ, τα άτομα μεταπίπτουν σε κρούσμα (περίπτωση Α).