Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει τους φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2021-2022 υπάρχουν πενήντα πέντε (55) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/12/2021 ή/και στις 20/12/2021.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αυστηρά έως τις 18/11/2021 και ώρα 15:00 τα κάτωθι:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)
3. Έντυπα έναρξης ΕΣΠΑ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση με τον πίνακα κριτηρίων, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ εδώ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.